• 12 OKT 17

    Nu genomför vi Kvalitetsmätning 2017

    På Rehabtjänst utvärderar vi regelbundet verksamheten i en så kallad  KUPP-mätning (Kvalitet ur Patientens Perspektiv). Metoden vi använder är en patientenkät där olika kvalitetsparametrar följs och utvärderas. Mätningen görs med hjälp av en pekskärm där svaren sammanställs och databearbetas. I vår strävan att alltid leverera högkvalitativ vård till våra patienter är detta ett mycket viktigt verktyg. Tack alla ni som bidrar genom att delta i undersökningen.