×

Boka tid via telefon och få information om hela vårt utbud av lediga behandlingstider

Boka via telefon

Vill du boka ett nybesök online?

Gäller ej Ultraljudsundersökning eller återbesök.
Vi erbjuder tillsvidare ett begränsat antal tider online. För fler lediga tider boka via telefon.

Boka online
  • 29 MAR 16
  Mental hälsa

  Mental hälsa

  Fysioterapeuter inom Mental Hälsa arbetar ofta med flera olika metodinriktningar. Några av dessa är:

  KBT (Kognitiv beteendeterapi). Detta är en samtalsterapi med starkt forskningsstöd och är en dokumenterat effektiv behandlingsmetod för en mängd problemområden. Läs mer nedan.

  ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Målet är att att utveckla en flexibel och effektiv beteenderepertoar som resulterar i funktionella och meningsfulla beteendemönster som för oss närmare det liv vi vill leva. Läs mer nedan.

  MI (Motiverande samtal). Med denna samtalsmetod får klienten hjälp med att först bygga upp sin inre motivation till förändring och sedan stärka sitt åtagande och utveckla en förändringsplan.

  BK (Basal kroppskännedom). Behandlingen syftar till att dels locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen och dels stärka förmågan till medveten närvaro (mental närvaro). Läs mer nedan.

  Avspänning och spänningsreglering. Det finns flera olika former av avspännings- och eller spänningsregleringsmetoder och fysioterapeuter kan använda flertalet av dessa.

  KBT – Kognitiv beteendeterapi

  Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och tidsbegränsad psykoterapiform. Behandlingarna bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. KBT är en samtalsterapi som har starkt forskningsstöd som en effektiv behandlingsmetod för en mängd problemområden. Inom ramen för KBT inryms även CFT (Compassionfokuserad terapi), denna terapiform fokuserar på självmedkänsla.

  Utmärkande för en KBT-behandling är att den:

  • syftar till att förändra beteenden
  • är handlings- och målinriktad
  • fokuserar på situationen här och nu
  • ofta har en kort behandlingstid
  • har en vetenskaplig utvärdering av metoderna
  • förändras i takt med nya forskningsrön

  KBT behandlar depression, nedstämdhet, ångest, fobier (tex. social fobi), paniksyndrom, PTSD, tvångssyndrom, OCD, hälsoångest (hypokondri), sömnproblem, sömnsvårigheter, kronisk smärta, kronisk trötthet samt stresshantering och utmattningsproblematik. Vi arbetar även med relationsproblem, beteendeproblem, livsstilsförändringar, existentiella frågor, sorg, sorgbearbetning samt bristande självkänsla.

  ACT – Acceptance and commitment therapy

  ACT är en relativt ny behandlingsmodell som ingår i den så kallade ”tredje vågens beteendeterapi”. Det övergripande målet med ACT är att öka den psykologiska flexibiliteten. Det innebär att utveckla en flexibel och effektiv beteenderepertoar som resulterar i funktionella och meningsfulla beteendemönster som för oss närmare det liv vi vill leva.

  Psykologisk flexibilitet innebär att vara i full kontakt med sig själv i nuet. Det är utgångspunkten för att sedan antingen ändra eller hålla fast vid ett beteende för att ta steg i riktning mot vad som är viktigt i livet. Detta med den inlärningshistoria och de upplevelser som människan har med sig och kommer att möta när hon tar steg i sin värderade riktning.

  Genom acceptansen försöker man skapa ett icke-dömande och istället aktivt inbjudande förhållningssätt till tankar och känslor som uppstår utan att försöka förändra frekvensen eller formen på dessa.

  MI – Motiverande samtal

  Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en samtalsmetod som används för att öka sannolikheten att klienten förändrar ett problembeteende. Metoden bygger på principer från inlärnings- och motivationspsykologi. I motiverande samtal hjälper terapeuten klienten dels med att bygga upp sin inre motivation till förändring och dels med att stärka sitt åtagande och utveckla en förändringsplan.

  BK – Basal kroppskännedom

  Behandlingen utförs genom enkla rörelseövningar. Rörelserna är anpassade efter människans anatomiska förutsättningar och rörelsemönster och syftar till att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen.

  Ett annat syfte i Basal Kroppskännedom™ är att stärka förmågan till medveten närvaro (mental närvaro).

  Avspänning och eller spänningsreglering

  Det finns flera olika former av avspännings- och eller spänningsregleringsmetoder och fysioterapeuter kan använda flertalet av dessa.