×

Boka tid via telefon och få information om hela vårt utbud av lediga behandlingstider

Boka via telefon

Vill du boka ett nybesök online?

Gäller ej Ultraljudsundersökning eller återbesök.
Vi erbjuder tillsvidare ett begränsat antal tider online. För fler lediga tider boka via telefon.

Boka online
  • 22 MAR 16
  Smärta, smärtbehandling och akupunktur

  Smärta, smärtbehandling och akupunktur

  Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvården.

  Smärtan definieras enligt den internationella smärtföreningen IASP (International Association for the Study of Pain) som: ”En obehaglig, sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan”. Med andra ord – alla som säger sig ha ont – har ont!

  Smärta är alltså en subjektiv upplevelse som kan finnas med eller utan vävnadsskada. Upplevelsen av smärta är unik för varje människa och kan påverkas av sinnesstämning, personlighet, kön, kultur och erfarenheter. Smärtupplevelsen är således synnerligen komplex. Fysiologiskt är smärta ett livsviktigt varningssystem som informerar om att något inte står rätt till i kroppen.

  Bland uttrycken smärta, värk och ont finns skillnader. Smärtan upplevs som skarp och intensiv. Värk finns även i vila och är i regel mer molande. Ont är ett mera allmänt uttryck för smärta/värk och ömhet innebär ökad känslighet för beröring och tryck.

  På Rehabtjänst finns djup kompetens inom smärtbehandling där främst akupunktur och TENS är två behandlingsmetoder som används enskilt eller tillsammans med övrig sjukgymnastik/fysioterapi.

   

  Akupunktur

  Detta är en behandlingsmetod som är godkänd av socialstyrelsen då den överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet vid behandling av smärta.

  Då de tunna nålarna sticks in i akupunkturpunkterna skickas impulser till hjärnan som då ökar produktionen av olika ämnen, exempelvis endorfin (kroppens eget morfin), vilket bidrar till att smärtan kan lindras. Ytterligare en positiv effekt är att blodcirkulationen ökar i området där nålen sitter.

  Efter en behandling upplevs musklerna ofta vara avspända. Många känner sig också lugnare i sinnet men man kan också känna sig upprymd eller trött. Hur snabbt dessa reaktioner uppstår är mycket individuellt. I vissa fall kan symtom som behandlas förstärkas efter de första behandlingarna för att sedan minska och sedan avta.

  Akupunktur ger i princip inga biverkningar och du kan läsa mer om metoden längre ner i texten.

   

  TENS

  TENS står för ”Transkutan Elektrisk Nervstimulering” och är en beprövad metod som utgör ett intressant smärtlindrande alternativ utan biverkningar. TENS-utrustningen kan lätt hanteras av patienten, som på så vis ges möjlighet till att ta kontroll över smärtan.

  Metoden kan användas som ett alternativ eller komplement till såväl farmakologisk som icke-farmakologisk behandling (t.ex sjukgymnastik) vid tillfällig och långvarig smärta.

  Idag finns en övertygande dokumentation om den smärtlindrande effekten vid framför allt fyra olika smärttillstånd: artros, dysmennorré (menssmärtor), angina pectoris (kärlkramp) samt vid postoperativ smärta.

  Du sköter din behandling själv, på arbetet eller hemma. Utrustningen är liten och behändig och lätt att bära med sig. Du kan läsa mer om TENS längre ner i texten.

  Mer om hur akupunktur och TENS fungerar

   

  Akupunktur

  Tunna, sterila engångsnålar appliceras i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskulatur, senor eller bindväv. När din sjukgymnast/fysioterapeut vrider på nålen, stimuleras närliggande nerver och vävnaden. Stimuleringen ger upphov till en speciell känsla som benämns ”Deqi” och kan ge upphov till en känsla som kan upplevas pirrande, utstrålande, domnande eller kännas som en stöt. Att framkalla Deqi är viktigt för resultatet av behandlingen och bör uppstå varje gång behandlaren vrider på nålarna. Detta sker vanligtvis en eller flera gånger under varje behandlingstillfälle. Det får inte göra ont eller kännas obehagligt då nålarna inte stimuleras, detta är viktigt.

  Nålarna placeras dels i det smärtande området, dels perifert i underarmarna eller händerna samt ibland även i underbenen och fötterna. Aktivering av punkterna i de perifera kroppsdelarna anses förstärka effekten av nålarna i det smärtande området. Ibland kan ett mindre blodkärl punkteras och resultera i att ett blåmärke uppstår vilket är ofarligt.

  Vid en behandling används vanligtvis 5-12 nålar vilka får sitta i 20-40 minuter, därefter upprepas proceduren 1-3 gånger per vecka. Effekten av behandlingen inträder oftast när behandlingen genomförts några gånger och ibland först efter 6-8 behandlingar. Föreligger  långvariga smärt- och spänningstillstånd, kan flera upprepade behandlingar krävas för att kroppen ska reagera. Det förekommer att de symtom som behandlas kan förstärkas efter de första behandlingarna för att sedan minska. Man kan alltså i början av en behandlingsperiod uppleva ökad smärta som sedan minskar efter hand.

  Akupunkturbehandling kräver inte bara upprepning utan också regelbundenhet. Ett för långt uppehåll kan medföra att effekten minskar. Ibland kan förbättring inträffa efter avslutad behandling vilket möjligtvis beror på att akupunkturstimuleringen har satt i gång reaktioner som kan fortsätta även sedan stimuleringen har upphört.

  För att uppnå bra behandlingsresultat är det viktigt att akupunktur används vid väl diagnostiserade tillstånd.

  Fråga din fysioterapeut om du vill veta mer om akupunktur.

   

  TENS

  Kroppen har egna system för att lindra smärta. TENS utnyttjar dessa system och förstärker dem. Över det område som gör ont appliceras elektrodplattor på huden. Dessa kopplas till en liten stimulator som leder en svag och ofarlig ström som via plattorna stimulerar området. Olika frekvensinställningar leder till olika fysiologiska stimuleringar i kroppen. De två vanligaste är:

  • Högfrekvent (80-100 Hz) som ger en pirrande känsla.
  • Lågfrekvent (2-4Hz) vilken ger muskelsammandragningar.

  Den höga frekvensen stimulerar beröringsnerver, som löper parallellt med smärtnerverna. Aktiviteten i nerverna utgörs av impulser. I ryggmärgen löper både berörings- och smärtnerver in genom en ”port” för att sen skickas vidare upp till hjärnan. ”Porten” har en begränsad genomsläppningskapacitet, dvs den kan inte släppa igenom hur många impulser per sekund som helst. Genom att stimulera beröringsnerver via elektrodplattorna uppstår en konkurrenssituation i ryggmärgen –  där beröringsimpulserna tränger undan smärtimpulserna – och resultatet blir smärtlindring.

  Den låga frekvensen stimulerar muskler till arbete och ses som muskelkontraktioner. När muskler arbetar frisätts kroppsegna morfinliknande ämnen, endorfiner liknande den vid akupunkturbehandling, och på detta sätt erhålls smärtlindring.

  När ska TENS användas? När du har ont och vid såväl akut som långvarig smärta. TENS kan ibland räcka som enda behandlingsform, men kan även ingå som ett komplement till annan behandling. Metoden kan även kombineras med smärtlindrande medicinering. Betydande smärtlindring och minskad tablettförbrukning kan fås vid ryggskott, diskbråck, kärlkramp, menssmärtor, knä- och axelledssmärtor, bäckensmärtor under graviditet samt förlossningssmärtor. TENS har också visat sig ge god smärtlindring och förbättrad sårläkning vid bensår.

  Hur länge och hur ofta? TENS ger en tillfällig smärtlindring, vilken kan vara några timmar efter behandling. Vanligtvis behandlar man 30-60 min, 2-3 ggr dagligen. Högfrekvent TENS kan användas under obegränsad tid – man kan inte överstimulera.

  Vid lågfrekvent stimulering bör tiden begränsas till 30-45 min per behandling, eftersom träningsvärk kan uppkomma vid lång tids behandling. 6-8 behandlingar kan behövas för att uppnå fullgod effekt.