×

Boka tid via telefon och få information om hela vårt utbud av lediga behandlingstider

Boka via telefon

Vill du boka ett nybesök online?

Gäller ej Ultraljudsundersökning eller återbesök.
Vi erbjuder tillsvidare ett begränsat antal tider online. För fler lediga tider boka via telefon.

Boka online

Forskning

Flera sjukgymnaster/fysioterapeuter bedriver vidareutbildning och forskning inom olika sjukgymnastiska områden. Här nedan hittar du titlarna på några av de forskningsarbeten som genomförts. Klicka för att komma vidare.

 • Quality of life and clinical outcome after anterior cruciate ligament reconstruction using patellar tendon graft or quadrupled semitendinosus graft: an 8-year follow-up of a randomized controlled trial. Am J Sports Med 2010 38: 1533

  Martin Nordlander har under många år varit engagerad inom knäforskning, framför allt gällande korsbandsskador. Martin är medförfattare till en artikel som publicerades i American journal of sports medicine 2010.

  Björn Barenius, Martin Nordlander, Sari Ponzer, Jan Tidermark and Karl Eriksson

  Länk till artikeln Am J Sports Med 2010 38: 1533

 • "Tennisarmbåge" (lateral epicondylalgia) – en diagnostisk och terapeutisk utmaning

  Eva Haker har vid Karolinska Institutet lagt fram en doktorsavhandling som kartlade olika smärtlindrande behandlingsmetoder vid lateral epikondyalgia (”tennisarmbåge”), 1991.

  Syftet var att utvärdera diagnostiska kriterier samt att undersöka den smärtlindrande effekten av akupunktur, lågeffektlaser, pulserat ultraljus, armbågsband, underarmsskena och lokal kortisoninjektion. Sammanfattningsvis konstaterades att akupunktur var den behandlingsmetod som medförde den mest effektiva smärtlindringen.

  pdf Haker E. Lateral Epicondylalgia, Diagnosis, treatment and evaluation. A review. CRC Critical Reviews in Physical Medicine & Rehabilitation, 1993, 6;2:103-112. Eva Haker, Lateral Epicondylalgia (Tennis Elbow).

 • Effekter av akupunktur respektive fysisk aktivitet på vasomotoriska symtom (vallningar och svettningar) hos kvinnor som behandlas med tamoxifen efter operation av bröstcancer.

  Elisabeth Wahlberg och Eva Haker (handledare) har genomfört en klinisk pilotstudie för att jämföra olika behandlingsmetoder mot vallningar och svettningar som kan uppstå hos kvinnor som har opererats för bröstcancer och som behandlas med tamoxifen.

  Slutsatsen blev att såväl akupunktur som träning reducerade frekvensen av vallningar och svettningar samt att akupunktur dessutom verkade ha en sinnesstämningshöjande effekt.

  pdf Magisterarbete 2006, Karolinska Institutet

 • Jontoforesbehandling med kortison vid lateral epikondylalgia (tennisarmbåge).

  Lotta Runeson och Eva Haker (handledare) har genomfört en studie för att utvärdera den smärtlindrande effekten av jontoforesbehandling med kortison vid ”tennisarmbåge” (lateral epikondylalgia). En jontoforesbehandling innebär att man använder en svag elektrisk likström för att föra in läkemedel genom huden (ingen kirurgi) till underliggande vävnad. Appliceringen görs direkt intill den del på kroppen som ska behandlas.

  Syftet var att utvärdera den smärtlindrande effekten av jontoforesbehandling med kortison vid lateral epikondylalgia. Resultatet kunde inte stödja användning av jontofores med kortison vid lateral epikondylalgia.

  pdf Scand J Med Sci Sports 2002;12:136-142

 • Sidoeffekter och komplikationer vid akupunkturbehandling – enkätstudie bland svenska sjukgymnaster.

  Anna Odsberg, Ulrika Schill och Eva Haker (handledare) genomförde en studie för att kartlägga de positiva och negativa sidoeffekter samt komplikationer som observerades vid fyra veckor lång akupunkturbehandling.

  Studien visade att de positiva sidoeffekter som kan associeras till akupunkturbehandling är viktiga att belysa baserat på dess påverkan på livskvalitén. De negativa sidoeffekterna konstaterades som harmlösa och inga livshotande komplikationer rapporterades.

  pdf Complementary Therapies in Medicine 2001: 9:17-20