×

Boka tid via telefon och få information om hela vårt utbud av lediga behandlingstider

Boka via telefon

Vill du boka ett nybesök online?

Gäller ej Ultraljudsundersökning eller återbesök.
Vi erbjuder tillsvidare ett begränsat antal tider online. För fler lediga tider boka via telefon.

Boka online

Kvalitetsmätning

På Rehabtjänst utvärderar vi regelbundet verksamheten i en så kallad  KUPP-mätning (Kvalitet ur Patientens Perspektiv). Metoden vi använder är  en patientenkät där olika kvalitetsparametrar följs och utvärderas. Mätningen görs med hjälp av en pekskärm där svaren sammanställs och databearbetas. Metoden har använts sedan 2004 och delredovisas nedan. Enkäten omfattar samtliga patienter som besöker kliniken under den aktuella mätperioden (ca en vecka) och som är där för minst tredje gången i sin aktuella behandlingsserie.

Det unika med KUPP som kvalitetsmätningsmetod för patienter i vården är att den gör det möjligt att väga svaren på enskilda frågor mot patienternas skattning av betydelsen av samma fråga. Detta redovisas inte nedan.

Sjukgymnasten bemötte mig med respekt -19 -18 -17 -16 -14
Andel som svarat ”Instämmer helt” eller ”Instämmer till stor del” 100% 100% 100% 99% 99%
Kan du tänka dig att på nytt söka denna mottagning vid framtida vårdbehov? -19 -18 -17 -16 -14
Andel som svarat ”Ja, utan tvekan” samt ”Ja, med viss tvekan” 100% 100% 100% 99% 99%
Jag fick bästa möjliga undersökning och behandling (så gott jag själv kan bedöma) -19 -18 -17 -16 -14
Andel som svarat ”Instämmer helt” eller ”Instämmer till stor del” 98% 97% 97% 97% 95%
I vilken utsträckning uppfylldes dina förväntningar på behandlingen? -19 -18 -17 -16 -14
Andel som svarat ”Instämmer helt” eller ”Instämmer till stor del” 98% 99% 98% 98% 97%
Jag fick bra information om hur undersökning och behandling skulle gå till -19 -18 -17 -16 -14
Andel som svarat ”Instämmer helt” eller ”Instämmer till stor del” 97% 96% 96% 94% 91%
Min vård styrdes av mina behov snarare än av personalens rutiner -19 -18 -17 -16 -14
Andel som svarat ”Instämmer helt” eller ”Instämmer till stor del” 97% 96% 98% 99% 95%