×

Boka tid via telefon och få information om hela vårt utbud av lediga behandlingstider

Boka via telefon

Vill du boka ett nybesök online?

Gäller ej Ultraljudsundersökning eller återbesök.
Vi erbjuder tillsvidare ett begränsat antal tider online. För fler lediga tider boka via telefon.

Boka online

Vårdprogram

Vårdprogramarbete har startats i Sverige för att skapa en jämlik och god vård för befolkningen och fokuserar på det medicinska innehållet i genomförande samt sambanden inom hela vårdkedjan.

Syftet med att ta fram vårdprogram med innehåll av bland annat medicinska riktlinjer är att beskriva vad patienter, beställare och producenter menar med ”god vård” för olika patientgrupper, baserat på evidens, nytta, patientfokus och kostnadseffektivitet. Vårdprogrammen ska grundas på aktuell forskning och den kunskap och samsyn som råder om smärta och sjukdom och innehålla slutsatser och rekommendationer till adekvata och effektiva vårdinsatser. Hela vårdkedjan skall så långt som möjligt belysas. Flera av sjukgymnasterna/fysioterapeuterna på Rehabtjänst är engagerade i framtagning och sammanställande av vårdprogram.

Här kan ni läsa mer om vårdprogram som sjukgymnaster/fysioterapeuter på Rehabtjänst varit med och arbetat fram:

Läs mer om Vårdprogram för ländryggsmärta
Läs mer om Ländryggsrelaterad bensmärta före och efter diagnosen diskbråck
Läs mer om Ländryggsrelaterad bensmärta – före och efter diagnosen spinal stenos

Kan ni inte läsa dokumentet behöver ni Adobe Acrobat Reader som finns att hämta hem här (http://www.adobe.com/se/products/reader.html).