OMT

OMT

Vi ger dig en ökad förståelse om vad som påverkar dina symtom och hur du ska kunna förebygga återkommande besvär.

 • Få en förklaring till dina problem
 • Förbättra din rörlighet
 • Vi ger dig en ökad förståelse

Rehabilitering

Rehabilitering

Har du blivit opererad för en fraktur, idrottsskada eller artros? Med högsta kompetens ger vi en individuell rehabilitering.

 • Individuell rehabilitering
 • Specialiserad kompetens
 • Vi hjälper dig tillbaka!

Idrottsskador

Oavsett ålder och om du är elitidrottare eller motionär, hos oss finns en djup kompetens inom idrottsskador.

 • Professionell bedömning

 • Individuellt anpassad träning
 • Jobba förebyggande

McKenziemetoden

MDT terapi

Med McKenziemetoden lär du dig hantera din rygg och nacke och finns det stor möjlighet att förebygga återfall.

 • Specifik behandling
 • Verktyg för självhjälp
 • Upplev snabb symptomlindring

Smärta

Smärta

Smärta, värk eller ont ter sig olika. Akupunktur och TENS är två behandlingsmetoder som används vid smärtlindring.

 • Ökad blodcirkulation
 • Aktivera kroppens smärtlindring

 • TENS kan du sköta själv

Löpanalys

Löpanalys

Din löpteknik analyseras så att vi kan sätta in åtgärder mot det som är upphov till din skadeproblematik.

 • Förbättra teknik och effektivitet
 • Stärk din svagheter
 • Individuell träningsplan

Autotraktion

Autotraktion

Vid vissa typer av ryggbesvär är autotraktion är en effektiv och väldokumenterad behandlingsmetod.

 • Avlastning

 • Du deltar själv aktivt

 • Riktad stabiliseringsträning

Ergonomi

Ergonomi

Vi utför en individuell smärt- och funktionsanalys, bland annat för att kartlägga din ergonomiska situation.

 • Minska risk för arbetsskador
 • Förbättra din produktivitet

 • Minskad sjukfrånvaro