Vår historia.

Rehabtjänst grundades 1971 och räknas till en av landets mest erkända sjukgymnastik-/fysioterapikliniker. Kliniken är centralt belägen på Kungsholmen i Stockholm.

De ljusa och generösa lokalerna är välutrustade med medicinska träningsredskap och autotraktionsbänkar. På kliniken arbetar 22 legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter med hög kompetens, en specialistläkare i allmänmedicin samt två klinikassistenter.

Efter en grundlig undersökning kan vi erbjuda behandling i form av manuella tekniker, rehabiliterande träning, smärtlindring och ergonomisk rådgivning.

Kliniken är miljödiplomerad och vi arbetar sedan ett antal år med att kvalitetssäkra och att utvärdera verksamheten i form av en omfattande årlig kvalitetsmätning.

Rehabtjänst logotyp

Vår filosofi

Rehabtjänst skall vara bäst på att ta hand om hela människan.

Vi behandlar våra patienter ur ett helhetsperspektiv med stöd från evidensbaserad forskning. Det betyder att medicinsk historia, tidigare behandling, tränings- och/eller arbetssituation vägs ihop med undersökningsfynden.

Tillsammans med patienten formulerar vi en strategi för behandlingen och ger patienten verktyg för att hantera sina problem och förebygga framtida besvär.

Vi har också ett etablerat samarbete med läkare och andra vårdgivare om vidare utredningar och om kompletterande åtgärder är nödvändiga.

Våra värderingar

Vi uppmuntrar till glädje på jobbet och att ha kul tillsammans genom olika aktiviteter, både på och utanför jobbet.

Lojalitet

Hänsyn till varandra och varandras patienter.

Attityd

Professionell attityd både inåt och utåt.

Respekt

Respektera alla kollegors lika värde och åsikter.

Ansvar

Ta eget ansvar kring delaktighet och utveckling.

Vårdprogram

För en jämlik och god vård för befolkningen.

Vårdprogramarbete har startats i Sverige för att skapa en jämlik och god vård för befolkningen och fokuserar på det medicinska innehållet i genomförande samt sambanden inom hela vårdkedjan.

Syftet med att ta fram vårdprogram med innehåll av bland annat medicinska riktlinjer är att beskriva vad patienter, beställare och producenter menar med ”god vård” för olika patientgrupper, baserat på evidens, nytta, patientfokus och kostnadseffektivitet.

Vårdprogrammen ska grundas på aktuell forskning och den kunskap och samsyn som råder om smärta och sjukdom och innehålla slutsatser och rekommendationer till adekvata och effektiva vårdinsatser. Hela vårdkedjan skall så långt som möjligt belysas. Flera av sjukgymnasterna/fysioterapeuterna på Rehabtjänst är engagerade i framtagning och sammanställande av vårdprogram.

Här kan ni läsa mer om vårdprogram som sjukgymnaster/fysioterapeuter på Rehabtjänst varit med och arbetat fram:


Kan ni inte läsa dokumentet behöver ni Adobe Acrobat Reader som finns att hämta hem här (
http://www.adobe.com/se/products/reader.html)

Våra medarbetare.

Alexis Verouhis

Leg. sjukgymnast, MSc
Specialist i Ortpedisk Manuell Terapi
McKenzie
Idrottsmedicin
Mental hälsa, basutbildning i psykoterapi/KBT (tidigare kallad steg 1)

Anna Marinos

Leg. sjukgymnast, MSc
Ortopedisk Manuell Terapi
McKenzie
Akupunktur
Gravidrelaterade besvär

Anne-Christine Säther

Leg. sjukgymnast, MSc
Ortopedisk Manuell Terapi 2
Idrottsmedicin
Mental hälsa, basutbildning i psykoterapi/KBT (tidigare kallad steg 1)
Akupunktur

Annika Barkelius

Leg. fysioterapeut
Specialist i smärta och smärtrehabilitering
Pilates Instruktör
Medicinsk Pilates
Akupunktur

Barbro Rolandsson

Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi 3
Idrottsmedicin
Mental hälsa, basutbildning i psykoterapi/KBT (tidigare kallad steg 1)
Akupunktur
McKenzie

Birgitta Haglund

Leg. sjukgymnast, MT, MSc
Specialist i Ortopedisk Manuell Terapi
Idrottsmedicin
Akupunktur

Brita von Polgar

Leg. sjukgymnast, MSc
Specialist i idrottsmedicin
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi 1
Akupunktur

Catharina Eufondt Vinberg

Leg. fysioterapeut
Smärta
Mental hälsa, basutbildning i psykoterapi/KBT (tidigare kallad steg 1)
Akupunktur
Basal kroppskännedom

Cecilia Elfgren

Leg. fysioterapeut, MSc
Specialist i Ortopedisk Manuell Terapi
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi 3
Idrottsmedicin

Eva Arvidsson

Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi 3

Eva Pettersson

Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi 2
Neurologi
Idrottsmedicin
Akupunktur

Fredrik Swedberg

Leg. fysioterapeut, MSc
Specialist i idrottsmedicin
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi steg 2
McKenzie
Akupunktur

Ghasem Nasiri

Leg. sjukgymnast
Spec. smärta och smärtbehandling
Stress och stresshantering
Akupunktur mot sjukdom. smärta. stress. dry needling
Idrottsmedicin
Träningslära och fysisk aktivitet
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi 2
Rehabilitering av äldre och åldersrelaterade besvär
Rygg- och nackbesvär
Laserterapi mot skada och smärta

Henio Skaldin

Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi 2
Idrottmedicin
Akupunktur

Johanna Bergtoft

Leg. fysioterapeut, MSc
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi 3
Idrottsmedicin
Akupunktur
McKenzie

Jonas Grafström

Leg. fysioterapeut
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi steg 2
Idrottsmedicin
Akupunktur

Karin Jung

Leg. fysioterapeut, MSc
Specialist i Ortopedisk Manuell Terapi
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi 3
Idrottsmedicin
Akupunktur

Karsten Kaping

Leg. sjukgymnast, MT, MSc, Phys Educ
Specialist Ortopedisk Manuell Terapi
Examen i ultraljudsscanning
Idrottsmedicin
Akupunktur

Kinne Håkansson

Leg. fysioterapeut
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi 3
McKenzie
Idrottsmedicin
Akupunktur
JEMS cert.

Leena Edlund

Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi 2
Akupunktur

Magnus Lorich

Leg. fysioterapeut
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi 3
Idrottsmedicin
McKenzie

Per-Olof Mazetti

Leg. fysioterapeut
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi 3
Idrottsmedicin
Akupunktur
Laser
Radiell stötvågsbehandling

Administration

Julia Järtby

Reception/klinikassistent

Mimi Laraqui

Reception/klinikassistent

Magnus Giertz

VD/ägare

Rehabtjänst

Jobba hos oss

Vill du bli vår nya kollega?

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss med en ansökan.