Vår historia.

Rehabtjänst grundades 1971 och räknas till en av landets mest erkända sjukgymnastik-/fysioterapikliniker. Kliniken är centralt belägen på Kungsholmen i Stockholm.

De ljusa och generösa lokalerna är välutrustade med medicinska träningsredskap och autotraktionsbänkar. På kliniken arbetar 22 legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter med hög kompetens, en specialistläkare i allmänmedicin samt två klinikassistenter.

Efter en grundlig undersökning kan vi erbjuda behandling i form av manuella tekniker, rehabiliterande träning, smärtlindring och ergonomisk rådgivning.

Kliniken är miljödiplomerad och vi arbetar sedan ett antal år med att kvalitetssäkra och att utvärdera verksamheten i form av en omfattande årlig kvalitetsmätning.

Rehabtjänst logotyp

Vår filosofi

Rehabtjänst skall vara bäst på att ta hand om hela människan.

Vi behandlar våra patienter ur ett helhetsperspektiv med stöd från evidensbaserad forskning. Det betyder att medicinsk historia, tidigare behandling, tränings- och/eller arbetssituation vägs ihop med undersökningsfynden.

Tillsammans med patienten formulerar vi en strategi för behandlingen och ger patienten verktyg för att hantera sina problem och förebygga framtida besvär.

Vi har också ett etablerat samarbete med läkare och andra vårdgivare om vidare utredningar och om kompletterande åtgärder är nödvändiga.

Våra värderingar

Vi uppmuntrar till glädje på jobbet och att ha kul tillsammans genom olika aktiviteter, både på och utanför jobbet.

Lojalitet

Hänsyn till varandra och varandras patienter.

Attityd

Professionell attityd både inåt och utåt.

Respekt

Respektera alla kollegors lika värde och åsikter.

Ansvar

Ta eget ansvar kring delaktighet och utveckling.

Vårdprogram

För en jämlik och god vård för befolkningen.

Vårdprogramarbete har startats i Sverige för att skapa en jämlik och god vård för befolkningen och fokuserar på det medicinska innehållet i genomförande samt sambanden inom hela vårdkedjan.

Syftet med att ta fram vårdprogram med innehåll av bland annat medicinska riktlinjer är att beskriva vad patienter, beställare och producenter menar med ”god vård” för olika patientgrupper, baserat på evidens, nytta, patientfokus och kostnadseffektivitet.

Vårdprogrammen ska grundas på aktuell forskning och den kunskap och samsyn som råder om smärta och sjukdom och innehålla slutsatser och rekommendationer till adekvata och effektiva vårdinsatser. Hela vårdkedjan skall så långt som möjligt belysas. Flera av sjukgymnasterna/fysioterapeuterna på Rehabtjänst är engagerade i framtagning och sammanställande av vårdprogram.

Här kan ni läsa mer om vårdprogram som sjukgymnaster/fysioterapeuter på Rehabtjänst varit med och arbetat fram:


Kan ni inte läsa dokumentet behöver ni Adobe Acrobat Reader som finns att hämta hem här (
http://www.adobe.com/se/products/reader.html)

Våra medarbetare.

Alexis Verouhis

Leg. sjukgymnast, MSc
Specialist i Ortpedisk Manuell Terapi
McKenzie
Idrottsmedicin
Mental hälsa, basutbildning i psykoterapi/KBT (tidigare kallad steg 1)

Anna Marinos

Leg. sjukgymnast, MSc
Ortopedisk Manuell Terapi
McKenzie
Akupunktur
Gravidrelaterade besvär

Anne-Christine Säther

Leg. sjukgymnast, MSc
Ortopedisk Manuell Terapi 2
Idrottsmedicin
Mental hälsa, basutbildning i psykoterapi/KBT (tidigare kallad steg 1)
Akupunktur

Annika Barkelius

Leg. fysioterapeut
Specialist i smärta och smärtrehabilitering
Pilates Instruktör
Medicinsk Pilates
Akupunktur

Barbro Rolandsson

Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi 3
Idrottsmedicin
Mental hälsa, basutbildning i psykoterapi/KBT (tidigare kallad steg 1)
Akupunktur
McKenzie

Birgitta Haglund

Leg. sjukgymnast, MT, MSc
Specialist i Ortopedisk Manuell Terapi
Idrottsmedicin
Akupunktur